Digital tillgänglighet

Vi vill att du som besöker Statens försvarshistoriska museers webbplatser ska hitta den information du behöver inför ditt besök. Målet är att våra besökare ska kunna ta del av vårt utbud på ett enkelt sätt, oavsett funktionsförmåga.

Hur vi anpassar webbplatsen

Vi utgår från riktlinjerna för webbinnehåll Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. WCAG-riktlinjerna beskriver hur webbinnehåll som bör anpassas för att vara mer användarvänligt för alla.

Samarbetspartner

Vi samarbetar med webbyrån Consid som utvecklar våra webbplatser. I början av 2022 planeras tester av våra webbplatser utifrån WCAG-riktlinjerna.

Saknar du något?

Har du problem att förstå, hitta eller navigera på SFHM:S webbplatser, eller upplever du att vi inte uppfyller tillgänglighetskraven? Vänligen kontakta oss.

Kontakt

Mejla: info@sfhm.se 

Ring oss på: 08–519 563 00 eller 013-495 97 00