Rapporter, remissvar och yttranden

Varje år kommer det in remisser till SFHM. Det innebär att SFHM får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika utredningar. De synpunkterna kan du läsa här i form av yttranden och remissvar. Här hittar du även rapporter som skrivs när SFHM har gjort en utredning eller har fått ett särskilt uppdrag av regeringen.