close
Rapport Farliga föremål

Nyheter

Farliga föremål

Som en följd av tidigare incidenter initierade Statens försvarshistoriska museer 2017 ett arbete med syfte att säkra arbetsmiljö och kontroll över samlingarna. Det saknades kunskap om omfattningen av explosiva och farliga ämnen i SFHM:s samlingar, men också om tillämpliga regelverk inom området. Projektet resulterade bland annat i rapporten ”Farliga föremål”

Nyheter keyboard_arrow_down Basker blå – på modig allvar