close

Utställning

Minnesmonument

Detta är en fördjupningstext från utställningen Meanwhile in Ukraine.

Det finns flera minnesmonument och byggnationer i Kiev som tillkommit efter andra världskrigets slut. Dessa har ofta namn som anspelar på enandet av Sovjetunionen. Boulevarden Druzhby Narodiv anlades mellan 1945 och 1948 men fick sitt nuvarande namn först 1959.

I bakgrunden på bilden syns en skulptur av en kvinna med ett svärd i den ena handen och en vapensköld i den andra. Verket kallas Moderlandsmonumentet, Rodina-mat eller Moder Ukraina. Den ligger på samma område som Nationalmuseet för Ukrainas historia under andra världskriget och invigdes 1981. Idag finns planer på att ta bort de sovjetiska symbolerna som finns på skulpturen.

Ett tredje betydelsefullt monument är Nationernas vänskapsbåge. Redan 2014 presenterades flera förslag om att riva bågen, återuppbygga den eller byta namn på den. Den 26 april 2022 byttes namnet till Det ukrainska folkets frihetsbåge.