close

Utställning

Minnesmonument

Detta är en fördjupningstext från utställningen Meanwhile in Ukraine.

Det finns flera minnesmonument och byggnationer i Kiev som tillkommit efter andra världskrigets slut. Dessa har ofta namn som anspelar på enandet av Sovjetunionen. Boulevarden Druzhby Narodiv anlades mellan 1945 och 1948 men fick sitt nuvarande namn först 1959.

I bakgrunden på bilden syns en skulptur av en kvinna med ett svärd i den ena handen och en vapensköld i den andra. Verket kallas Moderlandsmonumentet, Rodina-mat eller Moder Ukraina. Den ligger på samma område som Nationalmuseet för Ukrainas historia under andra världskriget och invigdes 1981. Idag finns planer på att ta bort de sovjetiska symbolerna som finns på skulpturen.

Ett tredje betydelsefullt monument är Nationernas vänskapsbåge. Redan 2014 presenterades flera förslag om att riva bågen, återuppbygga den eller byta namn på den. Den 26 april 2022 byttes namnet till Det ukrainska folkets frihetsbåge.

English

There are several memorial monuments and building constructions in Kyiv that were built after the Second World War. These often have names that allude to the unification of the Soviet Union. The boulevard Druzhby Narodiv was built between 1945 and 1948 but got its current name in 1959.

In the background of the picture is a sculpture of a woman with a sword in one hand and a shield in the other. The work is named Motherland-Motherland. It is located on the same grounds as the National Museum of the History of Ukraine during the Second World War and was inaugurated in 1981. Today there are plans to remove the Soviet symbols from the sculpture.

A third significant monument is the Arch of Friendship of Nations. Already in 2014, several proposals were presented to demolish the arch, rebuild it, or change its name. On April 26, 2022, the name was changed to the Arch of Freedom for the Ukrainian People.