close

Utställning

Pavlo Skoropadskyi – Hetman av Ukraina

Detta är en fördjupningstext från utställningen Meanwhile in Ukraine.

Pavlo Petrovych Skoropadskyi. Född 15 maj 1873, död 26 april 1945.

Pavlo Skoropadskyi är en viktig symbol för Ukrainas självständighet. Han var en ukrainsk aristokrat, militär och statsledare. Efter den ryska revolutionen 1917 blev Skoropadsky konservativ ledare i Ukraina och därmed ”Hetman av Ukraina”.

Hetman av Ukraina (Гетьман України) är an form av politisk institution som motsvarar en statschef eller en monark. Ämbetet inrättades i mitten av 1600-talet, men mot slutet av 1700-talet avvecklades systemet av den ryska regeringen.

Positionen och titeln återupprättades av just Pavlo Skoropadskyi, som dessutom var släkt med den tidigare Hetman (Zaporizhian Host Ivan Skoropadskyi). Den 29 april 1918, instiftades, på Skoropadskyis inititativ, ett provisoriskt statligt system för Ukraina. Därmed omvandlades landet till en sorts envälde inom Sovjetunionen. Även de bolsjevikiska styrkorna i den Ryska sovjetiska federativa socialistrepubliken (SFSR) utvisades. Under Skoropadskyis mandatperiod förbjöds dessutom kommunistpartiet för första gången på Ukrainas territorium.