close

Utställning

Pavlo Skoropadskyi – Hetman av Ukraina

Detta är en fördjupningstext från utställningen Meanwhile in Ukraine.

Pavlo Petrovych Skoropadskyi. Född 15 maj 1873, död 26 april 1945.

Pavlo Skoropadskyi är en viktig symbol för Ukrainas självständighet. Han var en ukrainsk aristokrat, militär och statsledare. Efter den ryska revolutionen 1917 blev Skoropadsky konservativ ledare i Ukraina och därmed ”Hetman av Ukraina”.

Hetman av Ukraina (Гетьман України) är an form av politisk institution som motsvarar en statschef eller en monark. Ämbetet inrättades i mitten av 1600-talet, men mot slutet av 1700-talet avvecklades systemet av den ryska regeringen.

Positionen och titeln återupprättades av just Pavlo Skoropadskyi, som dessutom var släkt med den tidigare Hetman (Zaporizhian Host Ivan Skoropadskyi). Den 29 april 1918, instiftades, på Skoropadskyis inititativ, ett provisoriskt statligt system för Ukraina. Därmed omvandlades landet till en sorts envälde inom Sovjetunionen. Även de bolsjevikiska styrkorna i den Ryska sovjetiska federativa socialistrepubliken (SFSR) utvisades. Under Skoropadskyis mandatperiod förbjöds dessutom kommunistpartiet för första gången på Ukrainas territorium.

English

Pavlo Skoropadskyi is an important symbol of Ukraine’s independence. He was a Ukrainian aristocrat, military man and state leader. After the Russian Revolution in 1917, Skoropadsky became a conservative leader in Ukraine called ”Hetman of Ukraine”.

Hetman of Ukraine (Гетьман України) is a form of political institution equivalent to a head of state or a monarch. The position was established in the middle of the 17th century but towards the end of the 18th century the system was dismantled by the Russian government.

The position and title were restored by Pavlo Skoropadskyi, who was also related to the former Hetman (Zaporizhian Host Ivan Skoropadskyi). On April 29, 1918, on Skoropadskyi’s initiative, a temporary State System for Ukraine was established. Thus, the country was transformed into a kind of autocracy within the Soviet Union. The Bolshevik forces of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (SFSR) were also expelled. In addition, during Skoropadskyi’s term, the Communist Party was for the first time banned from Ukrainian territory.