close

Utställning

”Russian warship go f**k yourself”

Detta är en fördjupningstext från utställningen Meanwhile in Ukraine.

Snake Island är en ukrainsk ö i Svarta havet. Ön spelar en viktig roll för avgränsningen av Ukrainas territorialvatten. Den 24 februari 2022 attackerade och belägrade två ryska militärskepp Snake Island och ön utsattes för kraftiga attacker från Ryssland. Vid tiden för attacken bemannades ön av 13 gränsvakter. Ett av de ryska militärskeppen sände ut ett meddelande:

”Jag är ett ryskt militärskepp. Jag föreslår att ni lägger ner era vapen omgående för att undvika blodsutgjutelse och onödiga dödsfall. Om inte så kommer ni bli bombade. Jag upprepar: Jag är ett ryskt militärskepp. Jag föreslår att ni lägger ner era vapen, annars skjuter vi. Bekräfta.”

En gränsvakt på Snake Island svarade:

”Ryska krigsskepp, go fuck yourself.”

Olika varianter av frasen blev snabbt viral och kom att användas på skyltar och byggnader under det påföljande kriget samt under protester och demonstrationer i olika delar av världen. Uttalandet blev också till ett frimärke. Gränsvakten som svarade heter Roman Hrybov.

Ungefär fyra månader senare, den 30 juni 2022, meddelade Ukraina att de tvingat bort de ryska styrkorna från ön. Ryssland hävdade emellertid att deras tillbakadragande var ett uttryck för välvilja. Hrybov belönades senare med en tapperhetsmedalj.

English

Snake Island is a Ukrainian island in the Black Sea. The island plays an important role in the delimitation of Ukraine’s territorial waters. On February 24, 2022, two Russian military ships attacked and besieged Snake Island, and the island was subjected to heavy attacks from Russia. At the time of the attack, 13 border guards were on duty on the island. One of the Russian warships sent out a message:

“I am a Russian military ship. I propose you lay down your arms immediately to avoid bloodshed and unjustified deaths. Otherwise, you will be bombed. I am repeating, I am a Russian military ship. I propose you lay down your arms or you will be hit. Acknowledge.”

A Snake Island border guard answered:

”Russian warships, go fuck yourself.”

Variations of the phrase quickly went viral and came to be used on signs and buildings during the ensuing war, as well as during protests and demonstrations in various parts of the world. The statement also became a postage stamp. The name of the border guard that so boldly answered is Roman Hrybov.

About four months later, on June 30, 2022, Ukraine announced that it had forced Russian forces off the island. However, Russia claimed that their withdrawal was an expression of goodwill. Hrybov was later awarded a medal for bravery.