close
Spikning av standar

Nyheter

Spikning av livregementets husarers nya standar skedde under högtidliga former på Armémuseum

Den 17 september skedde spikningen av Livregementets husarers (K 3) nya standar under högtidliga former på Armémuseum. Med på plats var regementschefen Ola Barvér och utvalda representanter för olika kategorier från förbandet. Konstnären bakom det nya standaret är Henrik Dahlström. Kompositionen är i sin helhet utformad för att ge fälttecknet ett samtida men också i hög grad ett tidlöst formspråk. Det handbroderade resultatet är ett unikt konsthantverk i världsklass.

Fälttecken är samlingsbenämningen på ett officiellt tecken, som i ceremoniella sammanhang förs framför ett förband. Fälttecknet är ännu idag förbandets främsta symbol och ett tecken på sambandet mellan olika generationer vid förbandet och ska påminna om sambandet mellan förband, bygd och minnet av tidigare fältslag.

Att spika ett förbands eller regementes fälttecken på en fana eller ett standar är en försvarstradition som går tillbaka till 1600-talet. Fanduken levererades då till förbandet, där chefen på plats under högtidliga former spikade på duken på fälttecknets stång. Traditionen återupptogs i modern tid av Statens försvarshistoriska museer (SFHM) 2007 när kommandotecknet överlämnades till chefen för Nordic Battle Group (inom EU), som för övrigt är Sveriges nuvarande arméchef. Ceremonin blev så uppskattad, att spikningen av fälttecken numera är en etablerad tradition som föregår det högtidliga överlämnandet på förbandet, som normalt sker under medverkan av H.M. Konungen.

Att ta fram ett standar som detta med så många detaljerade motiv på åt- och frånsidan är en lång, och med tanke på broderierna och arbetsinsatsen, dyrbar process. Standaren ska förhoppningsvis hålla i många decennier. Det gamla har nämligen varit i bruk i hela 64 år. För att inte utsätta standaret för onödigt slitage brukar förbanden vid dåligt väder i stället ett standar i ett enklare utförande.

Processen börjar med att förbandet anmäler behovet av ett nytt fälttecken till Högkvarteret på Försvarsmakten som efter beslut uppdrar åt Försvarets traditionsnämnd att tillsammans med berört förband och en heraldisk konstnär ta fram en standarritning. Standarritningen godkänns därefter av Högkvarteret. Slutligen får Armémuseum i uppdrag att tillverka fälttecknet vilket i detta fall skett med Handarbetets Vänners (HV) ateljé som underleverantör.

Konstbrodöserna som huvudsakligen har broderat är Ea Montelius och Viola Edin. Dessutom har Katarina Öberg, Anna Eriksson, Jenny Hillevi Larsson och Marie-Louise Sjöblom medverkat.

Här kan du läsa mer om Försvarets traditionsnämnd, som är en del av Statens försvarshistoriska museer, och om fälttecken och andra traditioner inom försvaret.

2021-09-21

Nyheter keyboard_arrow_down Helene Rånlund vikarierande överintendent på SFHM och Anders Wikström tf stabschef