2 juli, 2024

Vandringsutställningen Rädd eller Beredd i Almedalen

SFHM medverkade på almedalsveckan med vandringsutställningen rädd eller beredd.

Utställningen hade en fin placering nere vid hamnen nära Kallis med Östersjön som fond. Ungefär 130 personer deltog i visning av utställningen och ungefär 800 personer kom förbi och pratade om projektet.
Flera anmälde intresse för samarbete och för att ta emot utställningen under kommande turné.
Vikbara vattenflaskor och godisaskar med Rädd eller bereddtryck delades ut.
Från SFHM deltog Karin Larsdotter, Elin Fältskog och Helén Johansson.

Även ett panelsamtal, arrangerat av Riksarkivet, genomfördes i utställningen
”Hur skyddar vi den samhällsviktiga informationen?”
Det säkerhetspolitiska läget är allvarligt och förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret måste därför snabbt öka inom alla delar av samhället. Inte minst gäller detta information, både analog och digital, som är att betrakta som samhällsviktig och särskilt skyddsvärd.

Medverkande i panelen:
Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
Eric Fugeläng, Tf Överantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Karin Grönvall, Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
Anneli Bergholm Söder, Länsråd, Länsstyrelsen Gotland
Ungefär ett 40-tal deltog i samtalet.

Läs mer om Rädd eller Beredd här:
https://sfhm.se/vandringsutstallning-har-natt-over-10-000-gymnasieelever/