close

SMHA

Krigsflygfält 16

Krigsflygfältet på Brattforsheden utanför Molkom i Värmland är ett kulturreservat som visar på den svenska mobiliseringen under andra världskriget. Vid krigsutbrottet byggdes ett flertal krigsflygfält runtom i Sverige. Krigsflygfält 16 med sina baracker och ladvärn är ännu intakt och Sveriges enda bevarade krigsflygfält.

I slutet av 1930-talet beslutade Sveriges riksdag att man skulle rusta upp det svenska försvaret efter av reducering. Man bestämde bland annat att anlägga ett fyrtiotal nya hemliga och dolda krigsflygfält där krigsflygband skulle kunna baseras redan före ett krigstillstånd. Det här var en konsekvens av att det svenska flygvapnet fåtaliga baser under fredstiden riskerade att utgöra huvudsakliga bombmål för fiender i fall av krig.

De hemliga krigsflygfälten placerades strategisk över landet utifrån två möjliga anfallsscenarion: Nazityskland och Sovjetunion. De bakre baserna placerades så långt ifrån fiendernas baser som möjligt för att försvåra angrepp utifrån, medan de främre låg närmare Sveriges gränser. Krigsflygfält nummer 16 Brattforsheden var tänkt att fungera som en bakre bas i båda fallen. I samband med Tysklands intåg i Norge den 9 april 1940 förändrades ställningen för krigsflygfält 16 som nu hamnade i främsta linjen.

Krigsflygfält 16 är Sveriges enda bevarade krigsflygfält. Andra krigsflygfält förstördes eller moderniserades efter andra världskriget, men inte här. Brattforsheden är en välbevarad och världsunik anläggning från tiden innan andra världskriget. Kulturreservatet vårdar och skyddar både byggnader, flygfältet och anslutande skogsmark, samt de traditioner och minnen som levt vidare från beredskapstiden.

Läs mer på: www.krigsflygfält16.se

Kontakta oss

Telefon: 070-549 12 37
E-post: info@krigsflygfalt16.se

SMHA logotyp

En del av Sveriges militärhistoriska arv.

SMHA keyboard_arrow_down Flygmuseet F 21, Luleå