close

SMHA

Museum för rörligt kustartilleri, Karlskrona

Det rörliga kustförsvarets kanoner och fordon finns samlade på Aspö i Blekinge skärgård. Museet för rörligt kustartilleri är en försvarshistorisk pärla. Ta del av omfattande samlingar i en svårslagen miljö.

På Aspö utanför Karlskrona finns befästningar som är byggda för att skydda inloppet till Sveriges viktigaste flottbas. I anslutning till batteriet Aspöberg finns ett militärmuseum med Marinmuseums samling av kustartilleriets rörliga kanoner. Inom museiområdet visas bland annat pjäser, robotar, luftvärn, eldlednings- och sambandsutrustning från 1800-talet till år 2000, när det rörliga kustartilleriet lades ned. Majoriteten av samlingen utgörs av förbandsmateriel från andra världskriget och framåt.

Läs mer på: www.ka2.se

Kontakta oss

Telefon: 0455-538 93, 076-83 56 290 
E-post: musfrka@gmail.com

SMHA logotyp

En del av Sveriges militärhistoriska arv.

SMHA keyboard_arrow_down Skansen Klintaberg