close

SMHA

Skansen Klintaberg

Skansen Klintaberg i Jämtland kom till som ett försvar mot ett potenitellt tyskt angrepp från Norge under andra världskriget. Anläggningen från 1940-talet har plats för drygt 200 soldater som skulle förhindra en tysk invasion

Skansen Klintaberg i Hotagen, Jämtland, byggdes mellan 1943 och 1944. Syftet var att bygga en skans med plats för 215 soldater som skulle stoppa en fruktad tysk invasion från Norge. Den geografiska platsen är strategiskt vald. Väg 340 där Skansen Klintaberg ligger sträcker sig utmed en smal landremsa mellan Valsjön och skansen och kunde snabbt kunde sprängas sönder för att förhindra tyskarnas intrång.

Anläggningen består av två större bergskyddsrum och ett tjugotal mindre försvarsverk som sammanlänkas genom ett antal förbindelsegångar. Skansen Klintaberg användes av det svenska försvaret ända in på 1980-talet innan det lades ner.

Läs mer på: www.klintaberg.se

Kontakta oss

Telefon:  076-14 62 900
E-post: info@klintaberg.se

SMHA logotyp

En del av Sveriges militärhistoriska arv.

SMHA keyboard_arrow_down Skånelinjen