close

Rapporter, remissvar och yttranden

Yttrande 2016-03-08

Läs yttrande 2016-03-08
Yttrande avseende Riksantikvarieämbetets rapport ”Översyn av regelverket om kulturföremål”

Rapporter, remissvar och yttranden keyboard_arrow_down Yttrande 2020-08-14