close

Rapporter, remissvar och yttranden

Yttrande 2020-08-14

Läs yttrande 2021-08-14
Yttrande om SOU 2020:21 Sveriges museum om Förintelsen, Ku2020/01036/KL.