close

Rapporter, remissvar och yttranden

Yttrande 2021-04-28

Läs yttrandet här

Yttrande over betänkande Funktionalitet och enhetlighet — hyresmodell for fem kulturinstitutioners huvudbyggnader.