16 februari, 2022

Yttrande 2019-05-10

Läs yttrandet här Yttrande högkvarterets traditionsremiss.

3 november, 2021

Yttrande 2016-03-08

Läs yttrande 2016-03-08 Yttrande avseende Riksantikvarieämbetets rapport ”Översyn av regelverket om kulturföremål”

2 november, 2021

Yttrande 2016-03-16

Läs yttrande från 2016-03-16Yttrande över betänkandet ”Ny Museipolitik”.

2 november, 2021

Yttrande 2016-08-31

Läs yttrande 2016-08-31 Yttrande över promemorian En museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige.

28 oktober, 2021

Yttrande 2017-03-21

Läs yttrande 2017-03-21Yttrande avseende Transportstyrelsens förslag om ändrade bemyndiganden för vissa offentligrättsliga avgifter.