28 oktober, 2021

Yttrande 2020-11-30

Läs yttrande 2020-11-30Remissyttrande gällande Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg (dnr TSF 2019-71).

28 oktober, 2021

Yttrande 2020-08-14

Läs yttrande 2021-08-14Yttrande om SOU 2020:21 Sveriges museum om Förintelsen, Ku2020/01036/KL.