Start

Hur har krig genom historien format det samhälle vi har idag?

Statens försvarshistoriska museers – SFHM:s – uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i samhällsutvecklingen. Det innebär att SFHM ska se till att alla som vill, ska kunna lära sig mer om Sveriges försvar. Både i äldre tider och idag. SFHM ska också berätta om hur krig påverkar, och har påverkat, människor och samhället.

Kriskunskap, kulturarv och ny utställning – så bidrog SFHM till Beredskapsveckan 2023

SFHM deltog i Beredskapsveckan på flera platser i landet. I Halmstad öppnade den nya vandringsutställningen ”Tänk om – tillsammans i krig och fred”, i Upplands-Bro testade kulturministern sina kunskaper i krisberedskap och vår överintendent Helene Rånlund deltog i panelsamtal om kulturarvets betydelse i en samhällskris..

arrow_forward Läs mer om SFHM under Beredskapsveckan 2023

Ny utställning om Sveriges beredskap och motståndskraft

Tänk om kriget faktiskt kommer till vårt land? På 1960-talet, under kalla kriget, var Sveriges beredskap som störst och hoten mot Sverige var verkliga. Tanken på krig i Sverige har sedan dess känts främmande för de flesta. Idag måste vi alla återigen förbereda oss på att kriget kan bli verklighet.

arrow_forward Läs mer om utställningen här

Flygvapenmuseum och Flygfärdig får fin extern uppmärksamhet

Nya basutställningen ”Flygfärdig – det svenska flygvapnet tar form” på Flygvapenmuseum har redan fått fin uppmärksamhet i diverse olika kanaler. Bland annat av Talman Andreas Norlén, Youtubern Max Villman och fina recensioner från besökare på Google.

arrow_forward Läs mer här
Flertalet volontärer på Armémuseum

Sveriges utrikesminister Tobias Billström träffade ukrainska militärsjukvårdare och volontärer på Armémuseum

Den 2 juli öppnade vi upp Armémuseum för ett möte mellan militär sjukvårdspersonal från Ukraina och Sveriges utrikesminister Tobias Billström. Drygt 80 gäster som bestod av militärmedicinare, evakueringsvolontärer och järnvägsarbetare som alla tjänstgör i frontlinjen i Ukraina.

arrow_forward Läs mer här

Flygvapenmuseums nya basutställning är på plats!

I mitten på juni invigdes Flygvapenmuseums nya utställning, Flygfärdig – det svenska flygvapnet tar form, som handlar om det svenska militärflygets utveckling under 1900-talets första hälft.

arrow_forward Läs mer om den nya utställningen

Artikel- Kulturarv och motstånd

Johanna Fries-Markiewicz, enhetschef på Riksarkivet, och Helene Rånlund, överintendent på SFHM, besökte i början av april Ukraina. Deras upplevelser under resan har sammanställts i en artikel om att förstå verkligheten på plats, hur vi kan stödja dem på bästa sätt på olika vis, men också för att förstå vad vi kan lära från dem i vårt eget arbete med att bygga upp en bättre motståndskraft och beredskap.

arrow_forward Läs mer här

Årsredovisning och budgetunderlag

Nu finns Statens försvarshistoriska museers årsredovisning för 2022 samt budgetunderlag för 2024-2026 publicerade.

arrow_forward Ta del av dem här.