27 oktober, 2021

Farliga föremål

Som en följd av tidigare incidenter initierade Statens försvarshistoriska museer 2017 ett arbete med syfte att säkra arbetsmiljö och kontroll över samlingarna. Det saknades kunskap om omfattningen av explosiva och farliga ämnen i SFHM:s

27 oktober, 2021

Armémuseum och Flygvapenmuseum har öppnat igen

Efter nästan ett år av att hålla museerna stängda öppnade SFHM:s Armémuseum och Flygvapenmuseum igen 15 april. Intervju för SVT Se nyhetsklipp på SVT Nyheter SVT var på plats för att dokumentera Flygvapenmuseums öppnande

27 oktober, 2021

Magnus Hagberg blir överindentent och chef för statens historiska museer

Under gårdagen utsåg regeringen Magnus Hagberg, nuvarande överintendent på Statens försvarshistoriska museer, till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Hagberg tillträder den 1 september 2021. – Statens historiska museer har de senaste

27 oktober, 2021

Helene Rånlund vikarierande överintendent på SFHM och Anders Wikström tf stabschef

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att utse Helene Rånlund, nuvarande stabschef på Statens försvarshistoriska museer (SFHM) till vikarierande överintendent för myndigheten från med den 1 september 2021, dvs. då Magnus Hagberg lämnar SFHM

27 oktober, 2021

Spikning av livregementets husarers nya standar skedde under högtidliga former på Armémuseum

Den 17 september skedde spikningen av Livregementets husarers (K 3) nya standar under högtidliga former på Armémuseum. Med på plats var regementschefen Ola Barvér och utvalda representanter för olika kategorier från förbandet. Konstnären bakom