Fakturering

Här hittar du all information om fakturor till och från SFHM.

Elektronisk fakturahantering

Statens försvarshistoriska museer har elektronisk fakturahantering. Från 1 april 2019 får statliga myndigheter enligt lag inte ta emot fakturor i pappersformat eller PDF-format, utan enbart elektroniskt (EDI-format). Observera att det här betyder att fakturor som skickas i pappersform kommer att skickas tillbaka till leverantören utan åtgärd.

Här hittar du information om hur du gör för att skicka digitala e-fakturor till Statens försvarshistoriska museer: Information till leverantörer om e-faktura (pdf)

Betalningstid

Som statlig myndighet tillämpar SFHM en betalningstid om 30 dagar (netto) från fakturadatumet.

Moms

SFHM:s momsregistreringsnummer är SE202100046401.

Fakturafrågor

Har du frågor om en leverantörsfaktura som du vill skicka till SFHM – kontakta i första hand den referensperson som du har på SFHM. I andra hand, skicka ett e-post till ekonomi@sfhm.se

Om du har frågor om en kundfaktura från SFHM som du skall betala, ska du också i första hand kontakta den referensperson som du har på SFHM. I andra hand; kontakta Anna Mathiasson. E-post: ekonomi@sfhm.se.