Rapporter, remissvar och yttranden

Rapporter, remissvar och yttranden

SFHM har i uppdrag att lämna synpunkter på förslag från olika utredningar. De synpunkterna kan du läsa här i form av yttranden och remissvar. Här hittar du även rapporter som skrivs när SFHM har gjort en utredning eller har fått ett särskilt uppdrag av regeringen.