Verksamhet

SFHM driver två museer, ett museinätverk och en rådgivande nämnd.

I SFHM ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum. Museerna har i uppgift att samla, välja ut, spara och visa föremål från Sveriges försvar. Historien levandegörs genom utställningar och visningar på olika teman och för alla åldrar. Personalen på SFHM består till stor del av museiintendenter, pedagoger och konservatorer med särskild kunskap om historia och hur olika föremål ska tas om hand.

I SFHM ingår också Försvarets traditionsnämnd. Det är en expertgrupp för rådgivning om försvarets traditioner – till exempel frågor om fanor och standar, medaljer, heraldiska vapen och uniformsbeteckningar.

En annan del av SFHM:s arbete är att ge stöd åt Sveriges militärhistoriska arv. Det är ett nätverk av försvarshistoriska museer runt om i Sverige. SFHM ger praktiskt stöd åt dessa museer och leder deras arbete.

Forskning är också ett viktigt sätt att öka kunskapen om Sveriges försvarshistoria. Därför samarbetar SFHM med universitet och högskolor, och ger ibland ut böcker.

Utlån av föremål

SFHM lånar ut föremål till museer, både inom Sverige och till andra länder runt om i världen.

arrow_forward Läs mer