Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av ett antal statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

Bakgrund

Sedan den 1 januari 2009 leder Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museer gemensamt nätverket Sveriges militärhistoriska arv (SMHA).

Museimyndigheterna beslutar om statsbidrag till nätverksmuseerna och ger stöd inom bland annat museipedagogik, samlingsförvaltning och digitalisering, samt i säkerhetsrelaterade frågor.

Verksamheten bedrivs i samverkan med andra museiföreningar, organisationer och med Försvarsmakten.

Från norr till söder

Museerna och besöksmålen inom SMHA-nätverket är spridda över hela landet – från Abisko i norr till Kristianstad i söder. Många har en specialinriktning, till exempel artilleri, sjöstridskrafter, stridsfordon, flyg eller infanteri. Andra visar upp fasta anläggningar som fästningar, kustbatterier eller berghangarer. Några av dem berättar även om äldre tider.