26 maj, 2023

Ny dragonfana till Norrlands dragonregemente, K 4

Fälttecken är samlingsbenämningen på ett officiellt tecken, som i ceremoniella sammanhang förs framför ett förband. Fälttecknet är ännu idag förbandets främsta symbol och ett tecken på sambandet mellan olika generationer vid förbandet och ska

23 maj, 2023

Kulturarv och motståndskraft: Samtal om en resa till Ukraina

I början av april reste Helene Rånlund, överintendent på Statens försvarshistoriska museer och Johanna Fries Markiewicz, enhetschef på Riksarkivet, med ett tåg till Ukraina där de befann sig under nästan två veckor. Syftet var

4 april, 2023

Årsredovisning och budgetunderlag

Statens försvarshistoriska museers årsredovisning för 2022 samt budgetunderlag för 2024-2026 finns nu publicerade. Ta del av dem här. Årsredovisning 2022 Budgetunderlag

7 februari, 2023

Fabian Arnheim, museichef Armémuseum.

Fabian Arnheim ny museichef på Armémuseum

– Vi är på väg in i en ny tid. Länder rustar upp och våra barn är de första på länge som inte växer upp i samma fredsanda som generationerna innan. Vi som arbetar

23 januari, 2023

Logotypen för Rädd eller beredd

Vandringsutställningen Rädd eller beredd är invigd – nu börjar turnén

Nu får gymnasieelever över hela Sverige möjlighet till bättre kunskaper om krisberedskap tack vare ett myndighetsövergripande samarbete, den mobila utställningen Rädd eller beredd. Turnén invigdes i Umeå under januari och ska turnera landet runt