29 september, 2022

Är din beredskap god?

Rädd eller beredd är en vandringsutställning om individen som resurs i samhällets beredskap för kriser och krig – då och nu – för gymnasiet. Utställningen är ett myndighetsgemensamt projekt mellan Statens försvarshistoriska museer (SFHM),

28 september, 2022

Nytt samarbetsavtal med Ukraina om samtida försvarshistoria och värnandet av kulturarv i krig

Ett samarbetsavtal för att värna kulturarv är upprättat mellan Nationalmuseet för Ukrainas historia under andra världskriget och Statens försvarshistoriska museer, med Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm. Samarbetsavtalet möjliggör för museiinstitutionerna att på ett metodiskt sätt

7 juni, 2022

Fanspikning

Spikning av Älvsborgs amfibieregementes nya fana

Den 3 juni skedde spikningen av Älvsborgs amfibieregementes, Amf 4, nya fana på Armémuseum. Med på plats var förbandschef Fredrik Herlitz och utvalda representanter från förbandet. Det handbroderade resultatet är ett unikt konsthantverk i

13 maj, 2022

I augusti tillträder Stefan Lundblad som ny landsantikvarie och länsmuseichef vid Upplandsmuseet

I augusti tillträder Stefan Lundblad som ny landsantikvarie och länsmuseichef vid Upplandsmuseet. Han kommer närmast från rollen som museichef för Armémuseum.

7 april, 2022

Helene Rånlund blir ny överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer

Regeringen har idag, torsdag den 7 april, utsett Helene Rånlund till ny överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer. Helene Rånlund tillträder den 7 april 2022.