16 augusti, 2022

Fanspikning

Spikning av Älvsborgs amfibieregementes nya fana

Den 3 juni skedde spikningen av Älvsborgs amfibieregementes, Amf 4, nya fana på Armémuseum. Med på plats var förbandschef Fredrik Herlitz och utvalda representanter från förbandet. Det handbroderade resultatet är ett unikt konsthantverk i

16 augusti, 2022

I augusti tillträder Stefan Lundblad som ny landsantikvarie och länsmuseichef vid Upplandsmuseet

I augusti tillträder Stefan Lundblad som ny landsantikvarie och länsmuseichef vid Upplandsmuseet. Han kommer närmast från rollen som museichef för Armémuseum.

7 april, 2022

Helene Rånlund blir ny överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer

Regeringen har idag, torsdag den 7 april, utsett Helene Rånlund till ny överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer. Helene Rånlund tillträder den 7 april 2022.

16 augusti, 2022

#StandWithUkraine

Som medlem i Centralmuseernas samarbetsråd vill Statens försvarshistoriska museer, med Armémuseum och Flygvapenmuseum, sprida ett gemensamt uttalande och visa stöd för våra museikollegor i Ukraina och för Ukrainas befolkning.

16 augusti, 2022

Årsredovisning 2021

Statens försvarshistoriska museers årsredovisning för 2021 finns nu publicerad

15 december, 2021

Spikning av standar

Spikning av livregementets husarers nya standar skedde under högtidliga former på Armémuseum

Den 17 september skedde spikningen av Livregementets husarers (K 3) nya standar under högtidliga former på Armémuseum. Med på plats var regementschefen Ola Barvér och utvalda representanter för olika kategorier från förbandet. Konstnären bakom

15 december, 2021

Magnus Hagberg blir överindentent och chef för statens historiska museer

Under gårdagen utsåg regeringen Magnus Hagberg, nuvarande överintendent på Statens försvarshistoriska museer, till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Hagberg tillträder den 1 september 2021. – Statens historiska museer har de senaste

22 december, 2021

Information gällande covid-19

Information gällande covid-19 från och med 23 december SFHM anpassar vår verksamhet för att minska smittspridning av coronaviruset enligt de nya föreskrifterna. För att du ska känna dig trygg under ditt besök vidtar vi