22 december, 2021

Information gällande covid-19

Information gällande covid-19 från och med 23 december SFHM anpassar vår verksamhet för att minska smittspridning av coronaviruset enligt de nya föreskrifterna. För att du ska känna dig trygg under ditt besök vidtar vi

15 december, 2021

Spikning av standar

Spikning av livregementets husarers nya standar skedde under högtidliga former på Armémuseum

Den 17 september skedde spikningen av Livregementets husarers (K 3) nya standar under högtidliga former på Armémuseum. Med på plats var regementschefen Ola Barvér och utvalda representanter för olika kategorier från förbandet. Konstnären bakom

15 december, 2021

Magnus Hagberg blir överindentent och chef för statens historiska museer

Under gårdagen utsåg regeringen Magnus Hagberg, nuvarande överintendent på Statens försvarshistoriska museer, till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Hagberg tillträder den 1 september 2021. – Statens historiska museer har de senaste

15 december, 2021

Helene Rånlund vikarierande överintendent på SFHM och Anders Wikström tf stabschef

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att utse Helene Rånlund, nuvarande stabschef på Statens försvarshistoriska museer (SFHM) till vikarierande överintendent för myndigheten från med den 1 september 2021, dvs. då Magnus Hagberg lämnar SFHM

15 december, 2021

Farliga föremål

Nu finns vår projektrapport Farliga föremål publicerad!Som en följd av tidigare incidenter initierade Statens försvarshistoriska museer 2017 ett arbete med syfte att säkra arbetsmiljö och kontroll över samlingarna. Det saknades kunskap om omfattningen av