SFHM:S historia

SFHM:S historia

En fyrtio år gammal myndighet som förvaltar det militära kulturarvet.

Myndigheten Statens försvarshistoriska museer, SFHM, bildades 1976. Då bestod myndighetens verksamhet av Armémuseum i Stockholm, samt Flygvapenmuseum i Linköping som tillkom året efter, 1977.

Mellan 1976 och 1997 var också Marinmuseum i Karlskrona en del av SFHM, men tillhör idag Statens maritima och transporthistoriska museer.

1992 utökades SFHM:s verksamhet med Försvarets traditionsnämnd, som tidigare låg under Armémuseum. År 2009 fick SFHM ansvaret för Sveriges militärhistoriska arv (SMHA).

SFHM var ursprungligen en del av Försvarsmakten, men 1992 lades myndigheten istället direkt under Försvarsdepartementet. Sedan 1996 ligger SFHM:s verksamhet under Kulturdepartementet.

Överintendenter

Myndighetens chef kallas överintendent. Här är de personer som varit överintendenter för SFHM: