Utgivna skrifter och böcker

SFHM ger regelbundet ut olika typer av publikationer – böcker, skrifter och utställningskataloger. Ofta är de kopplade till SFHM:s utställningsprojekt, minnesinsamlingar eller dokumentationer.

Årsböcker 

Flygvapenmuseum har gett ut 19 årsböcker, mellan 1991 och 2012.

Armémuseum började ge ut årsböcker 1929 och ger fortfarande ut en per år, på olika teman varje gång. Senaste årsboken finns att köpa i Armémuseums museibutik på Riddargatan 13 i Stockholm.

Skriftserie

Då och då ger SFHM ut böcker i något som kallas SFHM:s skriftserie. Den består av böcker som på olika sätt handlar om försvarshistoria – heraldik, troféer, förbandshistoria, beredskapstid och uniformer. Läs den kompletta listan över vad som hittills har getts ut i skriftserien!

Övriga publikationer

Genom åren har SFHM också gett ut ett antal mindre publikationer; handböcker om olika ämnen, rapporter, småskrifter och utställningskataloger.

Läsa publikationerna?

Fördjupa dig i allt från FN-insatser till svensk kruttillverkning! SFHM:s publikationer finns att läsa på myndighetens två bibliotek: Armémuseums bibliotek i Stockholm och Flygvapenmuseums bibliotek i Linköping. Vissa böcker säljs också hos bokhandlare.

Om det är något särskilt du är ute efter – sök i Armémuseums katalog eller Flygvapenmuseums katalog. Du kan också söka via Libris, som är alla svenska biblioteks gemensamma katalog. Använd då bibliotekens förkortade namn Am eller Flmu.