Rädd eller beredd?

Rädd eller beredd är en interaktiv och upplevelsebaserad utställning om individen som resurs i samhällets beredskap för kriser och krig – då och nu – för gymnasiet.

Rädd eller beredd – en livsviktig utställning

Utställningen är en vandringsutställning i form av en container, som kommer att stå på, eller i anslutning till olika gymnasieskolor från och med hösten 2022 till januari 2025. I utställningen får besökarna upplevelsen av en allvarlig kris och hur den kan påverka samhället och dess invånare. Utställningen ger ökad förståelse för att vi alla är och har varit en del av Sveriges beredskap – att alla behövs och är en viktig resurs för att klara kriser så bra som möjligt.

Rädd eller beredd – ett livsviktigt läromaterial

Det digitala läromaterial som skapats till utställningen innehåller övningar, diskussionsämnen, filmer och fakta i ämnet. Läromaterialen är producerade för att användas både innan och efter besök, och även av skolor och klasser som inte har möjlighet att besöka utställningen fysiskt. Materialet är digitalt och finns tillgängligt för alla.

Ett samarbete mellan: