Statsbidrag

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Här hittar du information om vilka museiverksamheter och ändamål det går att söka till, samt anvisningar och ansökningsblanketter.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum är 31 december 2023.

Om Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) är ett nätverk för museer, anläggningar och föreningar med militär inriktning över hela landet. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer delar ut statsbidrag till verksamheterna och till projekt. Läs mer om SMHA

Vilka museiverksamheter kan söka?

I förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt i myndighetens regleringsbrev fastställs och regleras Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag att pröva frågor om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter och ändamål. Av förordningens bilaga framgår till vilka verksamheter och ändamål som statsbidrag får lämnas.

Styrande dokument

Blanketter statsbidrag