Internationellt arbete

Sfhm:s internationella arbete

Forskning, arbetsplatsutbyten och samarbetsprojekt med författare, forskare och andra museer i hela världen.

SFHM:s museer Flygvapenmuseum och Armémuseum har stort utbyte med sina systermuseer, både i Europa och andra världsdelar, och besvarar löpande frågor från författare, forskare och andra militär- och flygintresserade personer från hela världen. Flygvapenmuseum har extra mycket internationella kontakter på grund av att museet har många flygplan deponerade på utländska museer.

Internationellt nätverkande

SFHM:s personal deltar varje år i många internationella konferenser, möten och symposier samt gör arbetsplatsutbyten och studiebesök på museer i olika länder för fördjupad kunskap och inspiration.

SFHM är medlem i den internationella museiorganisationen ICOM. Nätverket har mer än 32 000 medlemmar världen över, är rådgivande till Unesco och har sitt huvudkontor i Paris. ICOMAM är avdelningen för militärhistoriska museer och anordnar regelbundet konferenser och symposium. Varje år deltar även SFHM i ett museichefsmöte för militärmuseerna i Danmark, Norge, Sverige och Finland.

Seminarier och forskning

Ibland kan ett visst ämne fungera som en länk – till exempel arrangerar Armémuseum och The State Hermitage museum i St: Petersburg tillsammans återkommande seminarier om fanor och standar.

”När Sverige styrdes från Osmanska riket” är ett annat exempel på ett projekt med syfte att stärka och fördjupa internationella kontakter mellan forskare. Projektet inkluderade bland annat konferenser i fyra olika länder med svenska, moldaviska, turkiska, grekiska och ukrainska deltagare.

SMHA:s samarbetsprojekt

Kansliet för SMHA-nätverket arbetar löpande med att stärka nätverksmuseernas kontakter och samarbeten, framförallt med systermuseer i Östersjöregionen. Kansliet har också drivit två stora samarbetsprojekt – ett om kustfästningar under kalla kriget och ett om fästningsstäderna från stormaktstiden. Båda projekten har inkluderat fältexkursioner, seminarier, publikationer och vandringsutställningar.