Försvarets traditionsnämnd

En expertgrupp som ger råd om försvarets traditioner.

Rådgivning

När det uppstår frågor om traditioner inom försvaret, så tar man ofta hjälp av Försvarets traditionsnämnd. Frågorna kan till exempel handla om utformning av uniformsdetaljer, medaljer, fanor, standar och kommandotecken. De kan också handla om heraldik – det vill säga om hur vapensköldar, profilprodukter och fanor bör utformas och om hur olika symboler bör användas.

Försvarets traditionsnämnd ger råd framför allt till Försvarsmakten och andra myndigheter knutna till Försvaret. Nämnden fattar inga beslut, utan ger rekommendationer.

En av nämndens viktigaste uppgifter är att ge råd om hur nya fanor bör se ut. När en fana är färdigproducerad, så anordnas först en så kallad fanspikning och efter det överlämnas fanan vid en högtidlig ceremoni. 

Ledamöter

SFHM och Försvarsmakten utser vilka personer som skall sitta i nämnden. Riksarkivets statsheraldiker är också med, och ibland kallas specialister in till vissa diskussioner. Ordförande är SFHM:s överintendent. Nämnden träffas 5-7 gånger per år. Se även vilka som sitter i nämnden.

Historia

Fram till början av 1980-talet fanns ingen fast instans för traditionsfrågor, utan det var olika personer inom Försvarsmakten som svarade när frågor uppstod. 1983 startades Arméns traditionsnämnd och den var då en del av Armémuseum. 1985 bytte den namn till Försvarets traditionsnämnd och 1992 blev nämnden en del av myndigheten SFHM.

Frågor

Har du traditionsfrågor eller andra frågor om Försvarets traditionsnämnd? Kontakta nämndens sekreterare Hans-Lennart Ohlsson via epost: Hans-Lennart.Ohlsson@smtm.se, eller telefon 08-519 549 45.

Fälttecken

Här hittar du pdf:er med fördjupad läsning om fälttecken – fanor, flaggor och standar.

arrow_forward Läs mer

SFHM:s skriftserie

SFHM:s skriftserie består av böcker som på olika sätt handlar om försvarshistoria – heraldik, troféer, förbandshistoria, beredskapstid och uniformer.

arrow_forward Utgivna skrifter och böcker