Årsredovisningar och budgetunderlag

Här kan du läsa SFHM:s budgetunderlag och årsredovisningar.

Årsredovisningar 

Utställningar, forskning, föremålskonservering, digitalisering – SFHM genomför varje år många olika projekt av olika slag. I årsredovisningarna kan du läsa vad SFHM har gjort olika år och vad pengarna har gått till. Årsredovisningarna lämnas in till regeringen varje år för att visa att SFHM har genomfört sitt uppdrag, och granskas av riksrevisionen.

Budgetunderlag

Varje år lämnar SFHM också in ett budgetunderlag till regeringen. Det är ett förslag på hur SFHM ska disponera sina pengar under de kommande tre åren och planer för hur verksamheten ska utvecklas.