Forskning

SFHM bedriver forskning i myndighetens samlingar och i ämnet försvarshistoria – både i egna forskningsprojekt och genom samarbeten med universitet, högskolor och andra museer.

Armémuseums och Flygvapenmuseums intendenter och konservatorer jobbar ständigt med att fördjupa kunskapen om museiföremålen, både genom tekniska undersökningar och arkivforskning. Armémuseum arbetar också med metodutvecklingen kring föremålsforskning. Till exempel var museet med och arbetade fram metodboken ”Fråga föremålen” 2014, tillsammans med Studentlitteratur och Stockholms Universitet.

Myndighetens två museer har tät kontakt med universitet och högskolor och ger specialvisningar för studenter på olika nivåer. SFHM:s personal deltar också i konferenser, publicerar artiklar och håller föredrag i olika sammanhang för att sprida kunskap om försvarshistoria.

I föremålsmagasinen hjälper myndighetens personal forskare från hela världen med både praktisk hjälp och expertis.

Som en följd av tidigare incidenter initierade Statens försvarshistoriska museer (SFHM) 2017 ett arbete med syfte att säkra arbetsmiljö och kontroll över samlingarna. Det saknades kunskap om omfattningen av explosiva och farliga ämnen i SFHM:s samlingar, men också om tillämpliga regelverk inom området. Projektet resulterade i ”Farliga föremål”.

Dokumentationsprojekt

Flygvapenmuseum har genomfört ett stort antal dokumentationsprojekt – bland annat ”DC:3, Catalinaaffären och det kalla kriget” och ”Kvinnor i flygvapnet”.

Armémuseum gjorde 2011–2014 en stor insamling av lumpenminnen. Projektet resulterade bland annat i ett stort källmaterial som nu finns att titta på i Armémuseums arkiv.