Om SFHM

Om SFHM

Statens försvarshistoriska museers – SFHM:s – uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i samhällsutvecklingen. Det innebär att SFHM ska se till att alla som vill, ska kunna lära sig mer om Sveriges försvar. Både i äldre tider och idag. SFHM ska också berätta om hur krig påverkar, och har påverkat, människor och samhället.

Ledning

SFHM är en myndighet och huvudkontoret ligger i Stockholm vid Armémuseum. Verksamheten leds av överintendent Helene Rånlund. Om du vill se hur organisationen är uppbyggd, så kan du titta på organisationskartan.

Eftersom att SFHM är en statlig myndighet, så styr regeringen vad SFHM gör. Det gör regeringen med hjälp av förordningar och regleringsbrev. 

Finansiering

SFHM omsätter omkring 130 miljoner kronor per år. Ungefär 90 % av intäkterna kommer från statliga anslag. Försäljning i verksamheten ger också en viss del – som till exempel biljetter till visningar och intäkter från museibutikerna. En mindre del av intäkterna kommer från donationer från privatpersoner, sponsring och bidrag som SFHM söker för särskilda projekt. Läs mer om SFHM:s ekonomi i årsredovisningarna.

Behandling av personuppgifter

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är en statlig myndighet. Det innebär att om du skickar ett meddelande till oss så blir det en allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

arrow_forward Läs mer

Jobba hos oss

Här hittar du lediga anställningar inom Statens försvarshistoriska museer. Tyvärr har vi inte möjlighet att behandla spontana jobbansökningar och CV:n.

arrow_forward Se våra lediga jobb