SFHM:s skriftserie

SFHM:s skriftserie består av böcker som på olika sätt handlar om försvarshistoria – heraldik, troféer, förbandshistoria, beredskapstid och uniformer.

Titlar i skriftserien

Vissa delar av skriftserien är under digitalisering och kommer efterhand att läggas upp på den här sidan för nedladdning. De titlar som redan är digitaliserade finns med i listan här nedan och har klickbara rubriker!

1. Försvarets traditioner i framtiden – Bengt M Holmquist och Bengt Sjöberg, 1990. Se senare utgåva, skrift nr 19, 2012

2. Militärer på museum– red. Lennart Stenstrand, 1991

3. Athena och Ares – Till minne av Bengt M Holmquist – red. Fred Sandstedt och Thomas Roth, 1999

4. Facklig verksamhet för officerare – red. Lennart Pernstam och Johan Molin, 2001 

5. Svenska Arméförband under 1900-talet – Christian Braunstein, 2003 

6. Regementets medelklass – Göran von Knorring. 2003 

6. Krut med kvalitet – Leif Mårtensson, 2003 (felaktig numrering som inte gick att ändra i efterhand)

7. Svenska arméns fälttecken efter millennieskiftet (pdf) – Christian Braunstein, 2004

8. Svenska flygvapnets förband och skolor under 1900-talet (pdf) –Christian Braunstein, 2005

9. Heraldiska vapen inom det svenska försvaret (pdf)  – Christian Braunstein, 2006

10. In hoc signo vinces – A Presentation of the Swedish State Trophy Collection, 2006 

11. Handbok artilleripjäser och elrörsvapen 1800-2000 (pdf)  – Leif Mårtensson, 2006 

12. Utmärkelsetecken på militära uniformer (pdf) – Christian Braunstein, 2007 

13. Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet – Sune Birke, Christian Braunstein, 2011 

14. Beredskap i Jönköpings län under kalla kriget – Roland Sandberg, 2010 

15. Någonstans i Sverige: Beredskapsliv i bilder – Iwan Weijk, 2011 

16. Taktiska anvisningar för militärhistoriska museer (TAMm) – Erik Walberg, 2010 

17. Revals befästningshistoria: sedd utifrån en maquett från 1682 – Johan Engström, 2011 

18a. Svenska arméns uniformer: D.1 Kavalleriet (pdf) = Uniforms of the Swedish army P.1 The Cavalry – Christian Braunstein, 2013

18bSvenska arméns uniformer: D.2 Infanteriet (pdf) = Uniforms of the Swedish army P.2 The Infantary– Christian Braunstein, 2013

18c. Svenska arméns uniformer: D.3 Artilleriet, övriga truppslag och 1900-talets enhetsuniformer (pdf)  = Uniforms of the Swedish army P.3 Artillery, other branches and standard uniforms of the 20th century– Christian Braunstein, 2013

19. Försvarets traditioner i framtiden med översiktlig historik från 1500-talet (pdf) – Försvarets traditionsnämnd, red. Urban Schwalbe, 2012. Klicka här för att se bilagorna till skriften

20. I Kongostatens tjänst 1906–1910: Minnen och dagboksanteckningar/av Eskil Sundhagen, svensk reservofficer i Kongo (pdf) – red. Urban Schwalbe, 2013