Styrdokument

SFHM är en statlig myndighet, så därför styr regeringen vad SFHM gör. Det gör regeringen med hjälp av förordningar och regleringsbrev.

Långsiktigt

I instruktionen kan du läsa vilka långsiktiga uppgifter och ansvarsområden som SFHM har. Instruktionen är en slags förordning och är regeringens sätt att styra SFHM:s verksamhet. Den ändras ganska sällan. Läs instruktionen på Regeringskansliets webbplats.

Kortsiktigt

Regleringsbrev, däremot, kommer det ett nytt av varje år. I det bestämmer regeringen om vilka mer kortsiktiga uppdrag och mål myndigheten skall ha, och om hur mycket pengar man ska få. Läs regleringsbrevet för budgetåret 2021 (pdf-format).

SMHA

SMHA, ett nätverk av museer, får bidrag av SFHM. Detta styrs genom en särskild förordning. Läs förordningen på Regeringskansliets webbplats.