Styrdokument

SFHM är en statlig myndighet, så därför styr regeringen vad SFHM gör. Det gör regeringen med hjälp av förordningar och regleringsbrev.

Långsiktigt

I instruktionen kan du läsa vilka långsiktiga uppgifter och ansvarsområden som SFHM har. Instruktionen är en slags förordning och är regeringens sätt att styra SFHM:s verksamhet. Den ändras ganska sällan. Läs instruktionen på Regeringskansliets webbplats.

Kortsiktigt

Regleringsbrev, däremot, kommer det ett nytt av varje år. I det bestämmer regeringen om vilka mer kortsiktiga uppdrag och mål myndigheten skall ha, och om hur mycket pengar man ska få. Läs regleringsbrevet för budgetåret 2023.

SMHA

SMHA, ett nätverk av museer, får bidrag av SFHM. Detta styrs genom en särskild förordning. Läs förordningen på Regeringskansliets webbplats.