Publikation om försvarets traditioner

Fördjupa dig i försvarets traditioner och historia!

”Försvarets traditioner” heter en skrift som Försvarets traditionsnämnd har gett ut, och som du kan ladda ner och läsa från den här sidan. Här hittar du den senaste versionen:

Försvarets traditioner (pdf-format).

Bilaga 4, Marinen (pdf)

Bilaga 9, Försvarsmaktens produktionsledningssystem (pdf)

Om skriften

Skriften ger en historisk bakgrund och beskriver kopplingen mellan dagens förband i Försvarsmakten och deras föregångare. I den kan du se vilka förband som tagit över signaler, valspråk och ceremonier från förband som har funnits tidigare genom historien. Meningen är att skriften ska fungera som ett löpande uppdaterat uppslagsverk.

Här kan du läsa om Försvarsmaktens ledningsstruktur, alla förband inom armén, marinen och flygvapnet samt alla gemensamma lednings- och logistikförband. Du kan också hitta detaljerad information om hemvärnet, olika specialförband samt om högvakterna vid Stockholms- och Drottningholms slott.