Publikationer om försvarets traditioner

Fördjupa dig i försvarets traditioner och historia!

”Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet” heter en skrift som Försvarets traditionsnämnd har gett ut, och som du kan ladda ner och läsa från den här sidan. Skriften uppdateras löpande – här hittar du den senaste versionen:

Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet (pdf-format).

Bilagor till skriften hittar du längre ned på den här sidan. 

Om skriften

Skriften ger en historisk bakgrund och beskriver kopplingen mellan dagens förband i Försvarsmakten och deras föregångare. I den kan du se vilka förband som tagit över signaler, valspråk och ceremonier från förband som har funnits tidigare genom historien. Meningen är att skriften ska fungera som ett löpande uppdaterat uppslagsverk.

Här kan du läsa om Försvarsmaktens ledningsstruktur, alla förband inom armén, marinen och flygvapnet samt alla gemensamma lednings- och logistikförband. Du kan också hitta detaljerad information om hemvärnet, olika specialförband samt om högvakterna vid Stockholms- och Drottningholms slott.

Bilagor

Som ett komplement till skriften finns bilagor med fördjupad information om olika ämnen. Här nedanför kan du ladda ner och läsa dem i pdf-format:

Se även SFHM:s skriftserie

Bidra till utvecklingsarbetet

Välkommen med synpunkter och förslag! Kontakta Urban Schwalbe, sekreterare i Försvarets traditionsnämnd. E-post urban.schwalbe@sfhm.se eller telefon 0708–10 19 65.