Kontakt Försvarets traditionsnämnd

Här hittar du kontaktuppgifter till Försvarets traditionsnämnd.

Hans-Lennart Ohlsson

Sekreterare
telefon: 08-519 549 45
e-post: Hans-Lennart.Ohlsson@sfhm.se.Vilka sitter i försvarets traditionsnämnd?

Försvarets traditionsnämnd består av:

Ordförande

Ledamöter utsedda av SFHM

Ledamöter utsedda av Försvarsmakten

Ledamot utsedd av SMTM – Statens maritima och transporthistoriska museer

Ledamot utsedd av Riksarkivet

Sakkunniga

Ytterligare sakkunniga kan adjungeras av nämnden.

Adjungeras stående som föredragande för Försvarsmakten