Försvarets traditionsnämnd kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Försvarets traditionsnämnd.

Vill du bidra till att utveckla traditionsnämnden? Hör gärna av dig med synpunkter och förslag på hur verksamheten kan utvecklas.
E-postadress: tradn@sfhm.se

Urban Schwalbe

Pensionerad överstelöjtnant
070–810 19 65
Urban Schwalbe

Vilka sitter i försvarets traditionsnämnd?

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Sakkunniga

Ständigt adjungerade

Senior referensgrupp