15 december, 2021

Helene Rånlund vikarierande överintendent på SFHM och Anders Wikström tf stabschef

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att utse Helene Rånlund, nuvarande stabschef på Statens försvarshistoriska museer (SFHM) till vikarierande överintendent för myndigheten från med den 1 september 2021, dvs. då Magnus Hagberg lämnar SFHM för att istället börja sitt nya uppdrag som överintendent på Statens historiska museer (SHM).

Under vikariatsperioden beräknas pågå fram till dess att en ny ordinarie överintendent tillträder, är Anders Wikström tillfördnad stabschef på SFHM.

2021-08-30