Kontakt

Statens försvarshistoriska museer

Organisationsnummer: 202100-0464
Momsregistreringsnummer: SE202100046401

Besöksadress: Riddargatan 13, Stockholm. 
Postadress: SFHM, Box 14095, 104 41 Stockholm.
Faktureringsadress: Läs mer här.
Bankgiro: 5052–6607
E-postadress: info@sfhm.se
Telefon: 08–519 563 10
www.sfhm.se

Allmänna handlingar
SFHM är en statlig myndighet och meddelanden som skickas till oss är allmänna handlingar. Det innebär att de kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Begäran om allmän handling sker till info@sfhm.se.

Behandling av personuppgifter
Läs om hur SFHM behandlar personuppgifter.

Tillförordnad överintendent

Helene Rånlund

Tf. vikarierande överintendent
Tel: 08–519 563 89
Epost: Helene Rånlund

Armémuseum

Museichef

Stefan Lundblad

Allmänna frågor

Växel


Bokning av visningar

tel: 08–519 563 03
e-post: Bokning av visningar

Reception

Enhetschefer

Nina Eklöf

Chef, Publika enheten
tel: 08–519 563 71
e-post: Nina Eklöf


Mikael Eivergård

Chef, Samlingsenheten
tel: 08-51956316
e-post: Mikael Eivergård

Johan Landgren

Tjänstledig

Verksamhetsutvecklare


Carl Zarmén

Verksamhetsutvecklare, projektledare Samlingsenheten
tel: 08-519 563 60
e-post: Carl Zarmén

Marknadsföring

Johanna Eklöv

Kommunikatör
tel: 08-519 563 25
e-post: Johanna Eklöv


Elisabeth Ernerot

Programansvarig
tel: 08–519 563 02
e-post: Elisabeth Ernerot

Maja Hageby

Kommunikatör
Tjänstledig

Pedagogik

Johanna Larsell

Museipedagog
tel: 08–519 563 78
e-post: Johanna Larsell

Anette Nyman

Museipedagog
tel: 08–519 563 05
e-post: Anette Nyman

Olle Westerberg

Museipedagog
tel: 08- 51 95 63 24
e-post: Olle Westerberg


Henrik Petersson

Museipedagog
tel: 08-519 563 85
e-post: Henrik Petersson

Reception och butik

Emelie Deinoff

Museivärd, konferensansvarig
tel: 08–519 563 12
e-post: Emelie Deinoff

Felix da Silva

Museivärd
tel: 08–519 563 14
e-post: Felix da Silva

Emelie Lassfolkh

Museivärd
tel: 08–519 563 13
e-post: Emelie Lassfolkh

Helenah Wikberg

Museivärd
tel: 070 8816 329
e-post: Helenah Wikberg

Teknik, verkstäder och byggnation

Maria Skans

Skräddarmästare
tel: 08–519 563 76
e-post: Maria Skans

Intendenter

Martin Markelius

Intendent. Textil, uniformer
tel: 08–519 563 77
e-post: Martin Markelius

Thomas Roth

1:e intendent. Militärhistorisk expert efter 1800
tel: 08–519 563 41
e-post: Thomas Roth

Johanna Forsberg

Intendent. Låneregistrator och Primusansvarig
tel: 08–519 563 43
e-post: Johanna Forsberg

Stefan Blomberg

Intendent
tel: 08-51956368
e-post: Stefan Blomberg

Kristin Thorrud

Intendent
tel: 08-519 563 32
e-post: Kristin Thorrud

Karin Tetteris

Intendent. Textil, fanor, Trofésamlingen och hästutrustning
Tjänstledig

Andreas Ohlsson

Intendent. Moderna vapen, föremål efter 1900
Tjänstledig

Vård och förvaring av föremål

Sven Pettersson

Föremålsassistent
tel: 08–519 563 74
e-post: Sven Pettersson

Linnéa Nilsson

Föremålsassistent
tel. 0851956379
e-post: linnea.nilsson

Olga Wärn

Föremålsassistent
tel. 0851956345
e-post: Olga Wärn

Lena Engquist Sandstedt

Textilkonservator
tel: 08–519 563 62
e-post: Lena Engquist Sandstedt

Christina Halldén Tengnér

Metallkonservator
tel: 08–519 563 65
e-post: Christina Halldén Tengnér


Jeroen Machiel van Halder

Metallkonservator
tel: 08–519 563 67
e-post: Jeroen Machiel van Halder

Christer Fält

Rustmästare: Luftvärnssamlingarna i Halmstad
tel: 08–519 563 49
e-post: Christer Fält


Per-Åke Karlsson

Rustmästare: Artillerimagasinet i Kristianstad
tel: 08–519 563 69
e-post: Per-Åke Karlsson

Kurt Olsson

T.f. Rustmästare: Fordonsmagasinet i Strängnäs
tel: 08–519 563 48
e-post: Kurt Olsson

Cajsa Nors

Föremålsassistent
tel: 08-519 563 22
e-post: Cajsa Nors

Hedvig Söderström

Föremålsassistent
tel: 08-519 563 09
e-post: Hedvig Söderström

Janna Sirén

Föremålsassistent
tel: 08-519 563 73
e-post: Janna Sirén

Bibliotek och arkiv

Klas Kronberg

Bibliotekarie
tel: 08–519 563 81
e-post: Klas Kronberg

Hanna Kronblad

Biblioteksassistent
tel: 08-51 95 63 66
e-post: Hanna Kronblad

Rauno Vaara

Arkivarie
tel: 08–519 563 47
e-post: Rauno Vaara

Flygvapenmuseum

Museichef

Noomi Eriksson

Allmänna frågor

Växel

Bokning för skolor


Butik och reception

Enhetschefer

Torsten Nilsson

Chef Samlingsenheten
tel: 013-495 97 21
e-post: Torsten Nilsson

Cecilia Holmström

Gruppledare Service & kommunikation. Ansvarig bokning & konferens.
tel: 013-495 97 14
e-post: Cecilia Holmström

Karin Holmqvist

Gruppledare Upplevelse & lärande
tel: 013-495 97 13
e-post: Karin Holmqvist

Kommunikation

Åsa Johansson

Kommunikatör
tel: 013-495 97 31
e-post: Åsa Johansson

Service

Lena Wallersjö

Administratör
tel: 013-495 97 10
e-post: Lena Wallersjö

Johan Bjerkeby

Drifttekniker
tel: 013-495 97 18
e-post: Johan Bjerkeby

Cecilia Carlsson

Ansvarig butik & reception, Gruppbokningar
tel: 013-495 97 07
e-post: Cecilia Carlsson

Johanna Rodin

Butiks- och receptionsmedarbetaretel: 013-495 97 01
e-post: Johanna Rodin

Therese Berger

Butik & reception. Gruppbokningar
tel: 013-495 97 32
e-post: Therese Berger

Stina Persson

Butiks- och receptionsmedarbetaretel: 013-495 97 00
e-post: Stina Persson


Milla German Alf

Butiks- och receptionsmedarbetaretel: 013-495 97 00
e-post: Milla German Alf

Upplevelse och lärande

Karolina Hallstedt

Programintendent
tel: 013-495 97 37
e-post: Karolina Hallstedt

Lukas Andersson

Utställningstekniker/Skyddsombud
tel: 013-495 97 26
e-post: Lukas Andersson

Peter Andersson

Teknisk producent
tel: 013-495 97 19
e-post: Peter Andersson


Katali Jarefjäll

Researcher
tel: 013-495 97 35
e-post: Katali Jarefjäll

Marie Flood

Museipedagog
tel: 013-495 97 15
e-post: Marie Flood

Helén Johansson

Museipedagog
tel: 013-495 97 12
e-post: Helén Johansson


Åsa Nilsson

Museipedagog
tel: 013-495 97 17
e-post: Åsa Nilsson


Ellinor Moge

Museivärd, Flygsimulatorinstruktör
tel: 013-495 97 33
e-post: Ellinor Moge

Hillevi Köhl

Museivärd
tel: 013-495 97 11
e-post: Hillevi Köhl

Samlingsenheten

Sofia Svalmark

Arkivarie
tel: 013-495 97 25
e-post: Sofia Svalmark

Therése Davidsson

Arkivarie
tel: 013-495 97 20
e-post: Therése Davidsson

Xufee Duraku

Bibliotekarie
tel: 013-495 97 38
e-post: Xufee Duraku

Stina Hedvall

Föremålsintendent
tel: 013-495 97 06
e-post: Stina Hedvall

Inga-Lill Eliasson

Föremålsintendent
tel: 013-495 97 27
e-post: Inga-Lill Eliasson

Martina Olsson

Föremålsregistrerare
tel: 013-495 97 23
e-post: Martina Olsson

Andreas Vos

Föremålsregistrerare
tel: 013-495 97 04
e-post: Andreas Vos

Ellinor Gunnarsson

Föremålsregistrerare
tel: 013-495 97 22
e-post: Ellinor Gunnarsson

Johan Sommar

Föremålsintendent/ Insamlingsansvarig
tel: 013-495 97 09
e-post: Johan Sommar

Per Björkqvist

Flygtekniker
tel: 013-495 97 28
e-post: Per Björkqvist


Henrik Samuelsson

Flygtekniker
tel: 013-495 97 29
e-post: Henrik Samuelsson


Linnéa Holmberg Wensby

Matilda Källander

Tjänstledig

Staben för utveckling och stöd

Anders Wikström

Tf. stabschef
tel: 08- 519 563 70
e-post: Anders Wikström

Anna Zillén

Personalchef
tel: 08–519 563 23
e-post: Anna Zillén

Fredrik Jones

Stabshandläggare, dataskyddsombud
tel: 08–519 563 21
e-post: Fredrik Jones


Mia Carlsson

Ekonomiansvarig
tel: 08–519 563 27
e-post: Mia Carlsson


Ulrika Ericsson

Redovisningsansvarig
tel: 08-519 563 72
e-post: Ulrika Ericsson

Monica Roxman

Registrator
tel: 08–519 563 08
e-post: Monica Roxman


Heidi Drivenes

Administrativ samordnare
tel: 08–519 563 86
e-post: Heidi Drivenes

Lena Wallersjö

Administrativ samordnare
tel: 013–495 97 10
e-post: Lena Wallersjö

Claes Johansson

Expert vapensäkerhet
tel: 08-51956364
e-post: Claes Johansson

Hanna Berndalen

Verksamhetsutvecklare/intendent
tel: 08–519 563 46
e-post: Hanna Berndalen

Nina Lakia

Verksamhetsutvecklare/ kommunikatör
tel: 08–519 563 83
e-post: Nina Lakia


Tora Larsdotter Andersson

Kommunikatör
tel: 08–519 563 40
e-post: Tora Larsdotter Andersson


Elin Fältskog

Verksamhetsutvecklare/ pedagogik
Tjänstledig

Bo Bjerkerot

Museipedagog
tel. 08-51 95 63 33
e-post: Bo Bjerkerot