8 februari, 2022

Museum för rörligt kustartilleri