26 maj, 2023

Ny dragonfana till Norrlands dragonregemente, K 4

Under högtidliga former den 26 maj på Armémuseum spikades Norrlands dragonregementes, K 4, nya fana.

Fälttecken är samlingsbenämningen på ett officiellt tecken, som i ceremoniella sammanhang förs framför ett förband. Fälttecknet är ännu idag förbandets främsta symbol och ett tecken på sambandet mellan olika generationer vid förbandet och ska påminna om sambandet mellan förband, bygd och minnet av tidigare fältslag.

Norrlands dragonregemente härstammar från Jämtlands hästjägarkår, som blev ett självständigt förband 1853 då det skildes från Jämtlands fältjägarregemente i samband med att regementet reducerades. År 1893 utökades kåren och samtidigt antogs namnet Norrlands dragonregemente (K 8). Det erhöll den 1 januari 1928 beteckningen K 4. Regementet avvecklades 2004 men återupprättades i september 2021 och är idag förlagt till Arvidsjaur.

Att spika ett förbands eller regementes fälttecken på en fana eller ett standar är en försvarstradition som går tillbaka till 1600-talet. Fanduken levererades då till förbandet, där chefen på plats under högtidliga former spikade på duken på fälttecknets stång. Traditionen återupptogs i modern tid av Statens försvarshistoriska museer (SFHM) 2007 när kommandotecknet överlämnades till chefen för Nordic Battle Group (inom EU), som för övrigt är Sveriges nuvarande arméchef. Ceremonin blev så uppskattad, att spikningen av fälttecken numera är en etablerad tradition som föregår det högtidliga överlämnandet på förbandet, som normalt sker under medverkan av H.M. Konungen.

Processen börjar med att förbandet anmäler behovet av ett nytt fälttecken till Högkvarteret som uppdrar åt en heraldisk konstnär att ta fram en modellritning. Modellritningen samråds med Statsheraldikern, Försvarets traditionsnämnd och berörd organisationsenhet och fastställs av Högkvarteret. Därefter får Armémuseum i uppdrag att tillverka fälttecknet vilket sker hos en upphandlad underleverantör.

Den nya fanan är ritad av Henrik Dahlström och tillverkat av Handarbetets Vänner i Stockholm (underleverantör till Armémuseum). Brodöser är Malou Andersson och Inger Boström.
Arbetstiden för tillverkningen av dragonfanan är ca 1600 timmar och utfördes mellan oktober 2020 och februari 2022.

Försvarets traditionsnämnd är ett rådgivande organ inom SFHM för Försvarsmakten och andra myndigheter knutna till Försvaret. En av nämndens viktigaste uppgifter är att ge råd om hur nya fanor bör se ut. Här kan du läsa mer om Försvarets traditionsnämnd.