Digitalisering av kulturarvet

Alla myndigheter som arbetar med kulturarv har haft i uppdrag av regeringen att skapa en plan för sitt digitaliseringsarbete.

Regeringen vill att de statliga myndigheterna ska ha en medveten strategi och tydliga mål med sitt arbete med digitaliseringen av kulturarvet. Syftet är att så många som möjligt ska kunna titta på och ta del av vad som finns på museerna.

Det som visas i utställningar är ofta bara en liten del av vad som finns i museernas hela föremålssamlingar. Genom digitalisering kan mer av innehållet göras tillgängligt för fler människor. Det kan till exempel handla om att visa bilder och text om föremålen på DigitaltMuseum eller K-samsök. På så sätt kan vem som helst söka i museisamlingarna via webben.

Läs mer

I SFHM:s digitaliseringsplan (pdf-format) kan du läsa mer om digitalisering.

Om du vill, kan du också söka i Flygvapenmuseums och Armémuseums samlingar på DigitaltMuseum.