Utställningen

Rädd eller beredd är en vandringsutställning om individen som resurs i samhällets beredskap för kriser och krig – då och nu – för gymnasiet.

Utställningen är interaktiv och upplevelsebaserad. Utställningen är en så kallad vandringsutställning i form av en container, som kommer att stå på, eller i anslutning till olika gymnasieskolor från och med hösten 2022 till januari 2025. Utställningen är helt kostnadsfri för skolan. Under sommar- och jullov kommer utställningen stå utanför utvalda museer runt om i landet och vara öppen för allmänheten.

Syftet med utställningen

Öka kunskapen om Sveriges säkerhet och beredskap ur ett individperspektiv. Öka medvetenheten om det egna ansvaret och hur man själv kan bidra vid svåra påfrestningar. Inspirera och motivera skolan att i ökad utsträckning integrera ämnet beredskap i undervisningen. Ta vara på de frivilliga försvarsorganisationernas kompetens och ge dem tillfälle att nå ut till unga. Utställningen kommer att bemannas av informatörer från de Frivilliga försvarsorganisationerna (FFO). De har särskilt viktiga uppdrag inom beredskapsområdet och består av 18 ideella och medlemsstyrda organisationer. De utbildar och rekryterar resurser som förstärker till exempel myndigheter, regioner och kommuner.

Vid frågor kontakta raddellerberedd@sfhm.se

Samarbete mellan tre myndigheter – tillsammans tar vi hjälp av kulturen för att stärka människors motståndskraft.

Utställningen Rädd eller beredd är ett samarbete mellan tre myndigheter som bidrar utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden:

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är en museimyndighet med två centralmuseer – Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm – som har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. SFHM stödjer också museinätverket Sveriges militärhistoriska arv (SMHA).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet som arbetar med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Det innebär bland annat uppgiften att öka befolkningens motståndskraft inför kris och krig. MSB står bakom broschyren Om krisen eller kriget kommer som skickade till alla hushåll 2018.

Utställningsverkstaden på Riksantikvarieämbetet (RAÄ) erbjuder teknik- och metodstöd till museer i Sverige för utveckling av utställningsmediet. Utställningsverkstaden genomför samarbetsprojekt kring utmaningar inom utställningsproduktion med betoning på innovation och spridning av resultatet till museisverige.

Länkar:

Tillbaka till startsidan för Rädd eller beredd