Till lärare inför besöket

Inför besöket i utställningen

Besöket i utställningen sker i halvklass (max 16 per grupp).
Besöket är ca 40 minuter långt.
Räkna med att den sammanlagda tiden för en hel klass är 90 minuter

Utställningen handlar om hur vi som individer kan förbereda och hur vi kan agera i händelse av kris eller krig.

Den tar upp fyra teman i ämnet beredskap;
Preppa – vad som är bra att ha hemma.
Agera – vad gör du när inte samhället fungerar som det brukar?
Hjälpa – olika sätt det går att hjälpa till i en kris- eller krigssituation.
Värdera – var tillförlitlig information finns om vad som händer.

I stationen Hjälpa berättas det om hur individer på olika sätt agerat och hjälpt till vid en kris. Mer information om kriserna det handlar om finns i läromaterialet Alla kan göra något.

Meningen med utställningen är inte att skrämma upp eleverna utan att göra dem mer medvetna om hur de kan agera i en kris- eller krigssituation.

I utställningen kommer eleverna få genom interaktiva stationer prova och lära sig mer om beredskap. Cirka 25 minuter kommer att bestå av att eleverna i grupper om fyra provar de olika stationerna. Ca 15 minuter består av samtal om beredskap med informatören från en frivillig försvarsorganisation.

Stationerna är gjorda så att det maximalt kan vara grupper om fyra vid varje station. Dela in halvklassen i grupper om tre till fyra innan besöket.

I klassrummet under tiden

I klassrummet eller lokalen behövs en projektor för att kopplas till en PC då
informatören kommer att visa en powerpointpresentation.
Under tiden halva klassen är i utställningen får den andra halvan besök av en
informatör från en frivillig försvarsorganisation som visar och pratar om totalförsvaret och hemberedskap.
Be gärna eleverna sätta sig i de grupper de blivit indelade i då det kommer att
komma mindre gruppövningar under passet.

Övningen Hur beredd är du?

I övningen Hur beredd är du? som visas av informatören behöver eleverna en
checklista som de ska pricka av.

De som ännu inte varit i utställningen använder listan för att pricka av saker de har hemma just nu för att sedan jämföra med varandra i gruppen. Detta för att de ska se att om de samarbetar i en krissituation är det större chans att de har det de behöver. De som redan varit i utställningen har fått ett utskrivet kvitto från stationen Preppa. När de är i klassrummet kan de jämföra de val de gjorde där med vad de har hemma just nu och vilka saker de saknar.

Kvittona som skrivs ut i stationen Preppa i utställningen kan även användas för senare diskussioner i klassen.

Personal

Optimalt är om det är två i personalen till varje klass, en som följer med halva klassen till utställningen och en som är i klassrummet med den andra halvan.

På raddellerberedd.se finns läromaterial som kan användas före och efter besöket. Läromaterialet kan användas även om klassen inte besöker utställningen.

Tillgänglighet

Samtliga texter finns inlästa för de med synnedsättning. Rörligt ljud och bild finns textat.
Det finns inte sittplatser i utställningen förutom vid en station.
Utställningen är anpassad för att rullstolar ska kunna komma in.

Utställningen kan upplevas som trång av vissa då den är 35 kvadratmeter och det är ca 15–17 personer därinne.

Triggervarning

Under tiden som eleverna är vid stationerna kommer en storm öka i styrka. Detta ses genom de ”fönster” som finns i utställningen och kommer även att förstärkas med ljud. Strax efter att alla grupper gjort samtliga stationer kommer det bli ett fingerat strömavbrott i utställningen under några sekunder. Det blir alldeles mörkt och kan uppfattas som skrämmande så det är bra att förvarna känsliga elever om detta utan avslöja allt för mycket om själva stormen som är ett överraskningsmoment i utställningen.

Efter besöket i utställningen

I slutet av besöket i utställningen får eleverna möjlighet att samtala med en
informatör om vad de precis varit med om. Informatören kommer att samtala med eleverna om vad de just lärt sig och om deras egen uppfattning om beredskap. De läromaterial som finns på raddellerberedd.se kan användas för att utveckla elevernas kunskap om beredskap ur flera perspektiv.

Läromaterialen

På sidan raddellerberedd.se finns flera olika läromaterial som kan användas både före och efter besöket i utställningen. De går även att använda vid undervisning på distans.
Läromaterialen är utformade så att de kan användas även av skolor som inte har möjlighet att besöka utställningen.

Exempel på vad läromaterialen innehåller:

Introduktionsfilm inför besök av utställningen:

Tillbaka till startsidan för Rädd eller beredd