Arbetsordning

Traditionsnämndens arbetsordning

Traditionsnämndens arbete och ansvarsområden styrs av en arbetsordning.

Ett sätt för regeringen att styra är med hjälp av förordningar. Alla statliga myndigheter har en förordning som är en instruktion och där står det vilka arbetsuppgifter myndigheten ska ha.

I SFHM:s instruktion står det att Försvarets traditionsnämnd ska finnas inom myndigheten, och ta hand om militära traditioner. Överintendenten har beslutat om arbetsordningar för alla delar av myndigheten.

Klicka här för att läsa arbetsordningen för Försvarets traditionsnämnd (pdf–format).