Beredskapsfilm

Vad?
Gör en film om beredskap, hur man ska agera vid en kris och vilken beredskap som behövs inför den.
Varför?
Hotet om kris är olika runt om i Sverige och förutsättningarna för att möta krisen är också olika.

Genom denna övning kan du lära dig, och även andra, om vilka risker som finns i det område du bor och går i skolan i.

Teman för videon:

Skapa ett scenario utifrån en av kriserna.

Användbara hemsidor för information om beredskap

https://www.msb.se/sv

https://www.krisinformation.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se

https://www.brandskyddsforeningen.se

Tillbaka till läromaterial