Läromaterial

Läromaterialen är indelade under fyra rubriker som har samma namn som stationerna i utställningen Rädd eller beredd.

Värdera – här finns läromaterial om källkritik, cyberhygien, propaganda och konspirationsteorier.

Preppa – läromaterialen under denna rubrik handlar om beredskap både praktiskt och kunskapsmässigt.

Agera – här hittar du material om vad du kan och ska göra i händelse av kris eller krig.

Hjälpa – dessa material visar att det går att hjälpa till på olika sätt i händelse av kris eller krig.

Läromaterialen är inte uppdelade i någon ordning utan kan användas utifrån de behov som finns. Det går alltså att välja fritt bland materialen.

Tidsåtgången är varierande utifrån elevernas förkunskaper och förutsättningar. Läromaterialen är flexibla och kan kortas ner vid behov.

Det finns en lärarhandledning i slutet av varje material. Klicka på + så kommer den fram.

Längst ned på sidan finns en utskrivbar ordlista.

Ordlista för läromaterial (PDF-fil)

Tillbaka till startsidan för Rädd eller beredd