Källkritik och källtillit

Vad?
Detta avsnitt handlar om vilka källor vi kan tro på eller inte tro på. I avsnittet får du lära dig att vara källkritisk på internet. Du får tips om hur du kan gå tillväga för att ta reda på om informationen stämmer eller inte. 
Varför?
Det är mycket viktigt att veta om en källa är att lita på eller inte. Det är också viktigt att hitta källor man kan lita på. I en kris eller krig, såväl som i vardagen, är det mycket viktigt att veta om det som sägs och hörs är sant eller inte.
Nyckelord
Information, källkritik, äkthet, tid, beroende, tendens, källtillit, motiv, fejknyheter, fejksidor, webbadress, domännamn

Vid kris eller krig är det mycket viktigt att den information som sprids är sann och riktig.

Här nedan är de grundläggande principerna för källkritik.

Äkthet: Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk?

Tid: När skapades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?

Beroende: Är källan en förstahandskälla eller är det återberättat från en annan källa?

Tendens: Finns det värderingar i informationen? I vems intresse är informationen framtagen? Vad vill avsändaren egentligen?

Frågor att ställa den information du hör eller ser:

Vem? 
Vem ligger bakom källan? Vem är det som står bakom – en organisation, ett företag, en skola, ett politiskt parti?

Vad? 
Titta på innehållet – stämmer det? Låter det troligt? Kan du kolla upp informationen någon annanstans? Framgår det vilka källor informationen bygger på?

Varför? 
I vilket syfte publiceras informationen? Vill man sälja något, uppmärksamma något särskilt, väcka debatt eller känslor?

När? 
När publicerades informationen? Har det hänt viktiga saker inom ditt ämne under en viss tidsperiod som kan påverka innehållet? Är källans innehåll fortfarande aktuell?

Hur ska vi använda källan?
Vi måste också ta reda på om källan har betydelse för det vi vill veta. Vilken typ av uppgift ska vi lösa och vad är det egentligen vi letar efter?

Bild: Om kriget kommer (1961)

Källtillit

Vi behöver hitta källor vi kan lita på utan att behöva göra en källkritisk analys varje gång vi läser eller hör information därifrån.

Vilka källor litar Du på?

Varför litar du på de källor du valt?

Finns det källor du litar mer på vid vissa tillfällen och i vissa frågor än andra?

Tillbaka till läromaterial