Konspirationsteorier

Vad?
I detta avsnitt visas olika konspirationsteorier och hur de kan användas i propaganda.
Varför?
Under Corona-pandemin har det kommit fram flera nya konspirationsteorier och det är viktigt att kunna skilja på fakta och konspirationsteori.
Nyckelord
Konspirationsteori, konspiration, komplott, sammansvärjning, covid-19, antisemitism, Illuminati

Det som står i pratbubblorna ovan är konspirationsteorier.
Konspirationsteorier försöker förklara något genom att anta att det finns en konspiration, en hemlig sammansvärjning, bakom händelsen.

Varför vill vi tro på konspirationsteorier?

Konspirationsteorier och propaganda

Konspirationsteorier kan användas effektivt i propaganda.
En starkare vi-känsla kan uppnås om det talas om en påstådd fiende som vill oss ont. ”Det är vi som är utsatta, det är vi som måste kämpa mot fienden.”

Vi accepterar lättare teorier som liknar och bekräftar den världsbild vi redan har. Den som ifrågasätter teorin kan alltid anklagas för att själv vara en del av konspirationen.

Konspirationsteorier finns i propaganda från flera olika aktörer.
Både högerextrema grupper och islamitiska extremister har teorier om att det är judar som ligger bakom hur världen styrs.
Illuminati-konspirationsteorin är en annan teori om vilka som styr världen. Teorin går ut på att en hemlig elit styr världen med hjälp av banker, medier och populärkultur.

Konspirationsteorier innehåller ofta dessa saker:

Bild: MSB
Bild: Wikimedia Commons. Det allseende ögat – symbol som förknippas med det hemliga sällskapet Illuminati.
Bild: USHMM. Denna bild användes av nazisterna 1938.

Hur kan konspirationsteorier vara farliga?

Diskutera i grupper.

Bild: Wikimedia Commons. Karta  över ”Flat Earth” från 1893

Besvara frågorna individuellt och kortfattat.

Tillbaka till läromaterial