När kriget kommer

Vad?
Filmerna visar olika hot mot Sverige och vilken beredskap som finns emot dem.
Varför?
Ju mer kunskap man får om samhällets olika funktioner desto bättre beredskap.
Nyckelord
Gråzon, aktioner, totalförsvaret, samhällsfunktioner, ”Just in time”, tröskeleffekt

Kortfilmerna När kriget kommer gavs ut av Försvarsmakten år 2021.
I serien förklaras hur en konflikt skulle påverka det svenska samhället och vilka krav det ställer på Sveriges framtida militära försvar.
Producerat av Pannrummet för Försvarsmakten. Programledare: Melker Becker.

Titta på filmerna och besvara frågorna.

Film 1

När kriget kommer: Den grå zonen (14.18 min)

 1. Vad menas med den grå zonen i detta sammanhang?
 2. Ge exempel på hur en stat kan utsätta en annan stat för
  aktioner inom gråzonen.
 3. Varför utförs gråzonsaktioner?
 4. Hur användes gråzonsaktioner i den italienska dagstidningen
  La Stampas kommentarsfält?
 5. Varför monterades stora delar av det svenska totalförsvaret
  ned efter östblockets fall i början av 1990-talet?
 6. Skriv ned egna tankar om det avsnittet handlar om.

Film 2

När kriget kommer: Det totala försvaret (11.05 min)

 1. Vad kan hända om våra samhällsfunktioner som till exempel vattenrening eller trafikljus utsätts för ett cyberangrepp?
 2. Varför är ”Just in time” sårbart för angrepp?
 3. Vad kan hända om Sveriges elnät slås ut?
 4. Vad menas med tröskeleffekt i detta sammanhang?
 5. Skriv ned egna tankar om det avsnittet handlar om.

Film 3

När kriget kommer: Vad är värt att försvara? (10.45 min)

 1. Varför är det viktigt att försöka förutse framtiden även fast det kanske inte slår in?
 2. Vad är det vi ska försvara förutom landets gränser?
 3. Vad kan motverka att värsta kan hända?
 4. Hur reagerar de flesta människor vid kriser?
 5. Vilka ingår i försvaret av Sverige?
 6. Skriv ned egna tankar om det avsnittet handlar om.

Tillbaka till läromaterial